Asbest verwijdering

Asbest verwijdering

Asbest laten verwijderen door Loomer Sloopwerken

Asbest verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf? Loomer Sloopwerken is dé specialist op het gebied van asbestverwijdering. We zorgen er niet alleen voor dat het asbest op een veilige manier wordt verwijderd, maar uiteraard ook wordt afgevoerd. Het laten verwijderen van asbestplaten vraagt om een nauwkeurige voorbereiding en werkwijze.

Daarnaast moeten de werkzaamheden minimaal 5 dagen voor aanvang worden gemeld bij de desbetreffende gemeente. Ook voor wat betreft deze meldplicht kan Loomer Sloopwerken u voorzien van een passend advies. De meldplicht kan tevens door ons worden gerealiseerd. Op deze manier laat u asbest snel en zorgeloos verwijderen.

Wat is asbest en waarom is professioneel verwijderen noodzakelijk?

Asbest is een sterk materiaal dat bestaat uit verschillende soorten silicaathoudende vezels. Serpentijn en amfibool zijn de meest voorkomende stoffen in asbest. Daarnaast bestaat er hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Deze laatste groep laat veruit de meeste vezels los en leveren op deze manier een gevaar op voor de volksgezondheid bij inademing. Asbest mag u daarom niet zelf verwijderen, mits het om hele kleine oppervlakken gaat.

Asbest kunt u dan ook het beste door een daartoe gecertificeerd sloopbedrijf laten verwijderen. Op deze manier bent u zeker van een veilige verwijdering en afvoer. Daarnaast kent het laten verwijderen van asbest door een specialist nog een aantal voordelen. De kosten voor deze werkzaamheden zijn namelijk deels aftrekbaar middels de MIA-VAMIL regeling. Bij Loomer Sloopwerken voorzien we u desgewenst graag van meer informatie.

Wanneer asbest laten verwijderen?

In verschillende situaties kunt u geconfronteerd worden met de aanwezigheid van asbest in uw woning. Bijvoorbeeld als het gaat om dakrenovatie met asbest golfplaten of tijdens een renovatie of verbouwing. Vooral vroeger werd asbest veel gebruikt als isolatiemateriaal. Loomer Sloopwerken is uw specialist in asbestverwijdering binnen alle ruimten zoals:

  •  Verwijderen van asbest golfplaten op schuren, stallen en aanbouw
  • Asbest plaatmateriaal verwijderen binnen een woning
  • Verwijderen van asbest isolatieplaten binnen of buiten de woning

Heeft u een oude woning aangekocht die gerenoveerd moet worden? Dan is de kans groot dat u wordt geconfronteerd met de aanwezigheid van asbest. Bent u hier niet zeker van? Loomer Sloopwerken kan u aan de hand van een grondige inspectie voorzien van een uitgebreid rapport. Aan de hand van deze analyse kan er een werkplan worden opgesteld.

De voordelen van asbestverwijdering door een erkend sloopbedrijf

Asbest laten verwijderen door Loomer Sloopbedrijf kent veel voordelen. In de eerste plaats omdat u zelf niet wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast ontzorgen we u tijdens het gehele project. Andere voordelen van asbestverwijdering:

  • Uitgebreide asbestinspectie mogelijk
  • Veilig laten verwijderen van asbest
  • Mogelijke MIA-VAMIL subsidieregeling
  • Correcte werkwijze volgens de regelgeving
  • Afvoer van asbestmateriaal

Zelfs de meldplicht en de subsidieaanvraag kunt u desgewenst aan ons overlaten. Na het veilig verwijderen van het asbestmateriaal, zorgen we er ook voor dat dit volgens de geldende normen wordt afgevoerd.

Hoe gevaarlijk is asbest voor de gezondheid?

Asbest levert een gevaarlijk op voor uw gezondheid. Dat is de voornaamste reden waarom u asbest laat verwijderen door een erkend sloopbedrijf. Bij Loomer Sloopwerken beschikken we niet alleen over een ervaren team, maar zijn we ook op de hoogte van de geldende wetten en veiligheidsmaatregelen omtrent asbestverwijdering. Dat betekent dat het asbestmateriaal zoveel mogelijk intact moet worden verwijderd.

Zo kunnen losse vezels worden voorkomen en is de kans op inademing nihil. Juist dan is asbest gevaarlijk voor de gezondheid. De stofdeeltjes komen na inademing in de longen terecht. Daar kunnen ze op den duur ernstige longaandoeningen en ziekten veroorzaken. Loomer Sloopwerken is werkzaam in heel Nederland. Dat geldt ook voor het laten verwijderen van asbest.

Offerte aanvragen voor veilige asbestverwijdering

Asbest laten verwijderen door Loomer Sloopwerken? Ons team staat voor u klaar. Na uw aanvraag voorzien we u graag van een op maat gemaakte prijsopgave. Deze offerte wordt volledig afgestemd op uw wensen. Desgewenst voeren we tevens een uitgebreide inspectie uit. Bijvoorbeeld omdat u niet zeker weet of er asbest in uw woning aanwezig is of om welke soort asbest dit gaat.

Het werkplan wordt uitvoerig met u besproken. Als u dat wenst, kunnen we u tevens de meldplicht bij de gemeente én de subsidieaanvraag uit handen nemen. Nadat het asbest is verwijdert, zorgen we er uiteraard ook voor dat het materiaal op een veilige en correcte manier wordt afgevoerd. Vraag daarom vandaag nog een maatwerk offerte aan als u asbest wilt laten verwijderen door een erkend en gecertificeerd sloopbedrijf.

Wij helpen u graag verder!

Vraag gratis een Offerte aan.

erkening

Onze Referenties!